Mon – Sat: 8:30 – 18:30

Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu

1. Quyền đề nghị huỷ bỏ hiệu lực Nhãn hiệu

  • Mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp thấy rằng nhãn hiệu đã được cấp có ảnh hưởng đến quyền của văn bằng bảo hộ của mình đều có quyền đề nghị đề nghị cơ quan chức năng hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đã được cấp.
  • Nhãn hiệu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhưng nộp đơn đăng ký với dụng ý xấu, không đáp ứng điều kiện bảo hộ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu,… đều là đối tượng có thể bị huỷ bỏ hiệu lực.

2. Nộp đơn đề nghị huỷ bỏ hiệu lực

Hồ sơ đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm:

  • Tờ khai yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
  • Chứng cứ liên quan đến yêu cầu hủy bỏ hiệu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu,
  • Bản giải trình lý do yêu cầu (nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) và các tài liệu liên quan khác.

3. Giải quyết yêu cầu đề nghị huỷ bỏ hiệu lực

Quy trình xử lý đề nghị hủy bỏ hiệu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như sau:

  • Trường hợp yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do người thứ ba thực hiện, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong đó ấn định thời hạn là 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu liên quan.
  • Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định huỷ bỏ một phần/toàn bộ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc thông báo từ chối huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

4. Khiếu nại quyết định giải quyết

Nếu không đồng ý với nội dung quyết định xử lý yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ, người yêu cầu hoặc bên liên quan có quyền khiếu nại quyết định hoặc khởi kiện.

Để lại bình luận

Để lại bình luận

Cùng chuyên mục

Inter Justice IP

Liên hệ Luật Sư

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Đừng ngại đặt bất kỳ câu hỏi nào. Đội ngũ Luật Sư của chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn chi tiết nhất!
liên hệ ngay

Đặt lịch tư vấn

Note: Vui lòng điền đầy đủ các thông tin có (*) để luật sư chúng tôi có thể tư vấn cụ thể nhất cho quý khách!
Trò chuyện với Luật Sư của chúng tôi

Inter Justice

Tường pháp lý – Minh trí tuệ
23 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Q3, TP Hồ Chí Minh
Tư vấn miễn phí