Mon – Sat: 8:30 – 18:30

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Trong quá trình hoạt động sẽ xảy ra trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty chủ sở hữu công ty. Ở bài viết này, chúng tôi vẽ phân tích các trường hợp và thủ tục.

1. Các trường hợp thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên.

Các trường hợp thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên:
Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức
Trường hợp công ty TNHH thay đổi chủ sở hữu do thừa kế
Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp
Thay đổi chủ sở hữu công ty theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất.
Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

 

 • Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức
 • Trường hợp công ty TNHH thay đổi chủ sở hữu do thừa kế
 • Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp
 • Thay đổi chủ sở hữu công ty theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất.
 • Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

2. Thành phần hồ sơ

2.1.Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do chủ sở hữu. Hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức. Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

2.2. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký
 • Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người thừa kế là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người thừa kế là tổ chức. Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế.

2.3. Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người được tặng cho là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người được tặng cho là tổ chức. Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Hợp đồng tặng cho phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc tặng cho phần vốn góp;

2.4.Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp chủ sở hữu mới là tổ chức.
 • Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Nghị quyết, quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty phải thể hiện nội dung chuyển giao toàn bộ phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty mới.

2.5. Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

 

Hồ sơ đăng ký thay đổi:

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp chủ sở hữu là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp chủ sở hữu mới là tổ chức. Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu công ty.

3. Quy trình thực hiện đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

 • Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ
 • Bước 2: Nộp hồ tại Phòng Đăng ký kinh doanh, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa điểm mà công ty đã đặt trụ sở chính.
 • Bước 3: Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. ( 3 ngày làm việc)

Ngay sau khi cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công ty cần thực hiện bước quan trọng tiếp theo. Đó là thông báo công khai về thay đổi này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nếu còn câu hỏi nào về thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên, hãy liên hệ với Inter Justice để được tư vấn và thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Kim Oanh – Inter Justice

Để lại bình luận

Để lại bình luận

Cùng chuyên mục

Inter Justice IP

Liên hệ Luật Sư

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Đừng ngại đặt bất kỳ câu hỏi nào. Đội ngũ Luật Sư của chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn chi tiết nhất!
liên hệ ngay

Đặt lịch tư vấn

Note: Vui lòng điền đầy đủ các thông tin có (*) để luật sư chúng tôi có thể tư vấn cụ thể nhất cho quý khách!
Trò chuyện với Luật Sư của chúng tôi

Inter Justice

Tường pháp lý – Minh trí tuệ
23 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Q3, TP Hồ Chí Minh
Tư vấn miễn phí