Mon – Sat: 8:30 – 18:30

Huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Dịch vụ của chúng tôi

I. Nội dung sự việc

Công ty X là doanh nghiệp duy nhất có tên riêng là X. Trước và tại thời điểm được cấp mã số doanh nghiệp ngày 20/06/2017 thì Công ty X không trùng hoặc tương tự gây nhẫm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của mình, từ trước và cho đến khi thành lập, Công ty X đã tiến hành ký kết các hợp đồng sau:

 • Tháng 06/2017 Công ty X ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Mắt Bão để đăng ký tên miền cho X là vn và Trang web có tên miền này đã được Công ty X sử dụng liên tục từ đó tới nay.
 • Cuối tháng 06/2017 X đã ký kết hợp đồng số để đặt in hóa đơn. Hóa đơn công ty X sử dụng được in tên Công ty X và nhãn hiệu của X trong hóa đơn. Các hóa đơn của X sau này xuất cho bạn hàng, khách hàng luôn có in hình nhãn hiệu của X. Nhãn hiệu công ty X do chủ sở hữu tự thiết kế.
 • Sau khi thiết lập được các điều kiện về website và hóa đơn, Công ty X dưới tên thương mại X đã thực hiện hoạt động kinh doanh liên tục ở nhiều khu vực địa lý trên lãnh thổ Việt Nam với số lượng bạn hàng đông đảo.

Sau đó, Công ty X do chủ quan nên chưa đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu công ty X. Công ty Y là bạn hàng, khách hàng của Công ty X từ tháng 07/2017. Tuy nhiên vào tháng 8/2018, công ty Y đã lấy nhãn hiệu của công ty X để đăng ký nhãn hiệu của công ty Y. Năm 2020, công ty Y được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu X thường sử dụng. Đại diện công ty Y yêu cầu công ty X phải chấm dứt ngay việc sử dụng nhãn hiệu, thay đổi tên công ty, thay đổi tên miền, bồi thường thiệt hại, công khai xin lỗi vì hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu.

Nhãn hiệu cần nộp đơn bảo hộ ngay lập tức

Bối rối và lo lắng, Công ty X tìm tới Luật sư Inter Justice yêu cầu bảo vệ trước tình huống trớ trêu này.

II. Các quy định pháp luật liên quan

Luật sở hữu trí tuệ quy định:

Điều 17. Tôn trọng quyền được xác lập trước

 1. Quyền sở hữu công nghiệp có thể bị huỷ bỏ hiệu lực hoặc bị cấm sử dụng nếu xung đột với quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác được xác lập trước.

Điều 76. Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ

Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.”

Điều 78. Khả năng phân biệt của tên thương mại

Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 1. Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng;
 2. Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;
 3. Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng

Điều 74. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu

 1. Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 • k) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ;

III. Giải pháp pháp lý của Luật sư đối với sự việc

 • Nhận thấy nhãn hiệu X cấp cho công ty Y không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, do các vi phạm:
 • Thứ nhất là vi phạm đối với việc không tôn trọng quyền xác lập trước cuả Công ty X
 • Thứ hai là Không có khả năng phân biệt do trùng với tên thương mại của Công ty X
 • Thứ ba là tên của X đủ điều kiện bảo hộ theo quy định về tên thương mại
 • Luật sư đã bảo vệ Công ty X bằng giải pháp tiến hành thủ tục huỷ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của công ty Y

IV. Kết quả giải quyết vụ việc

 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu X của công ty Y đã bị huỷ bỏ, nên không có hiệu lực ngay tại thời điểm cấp.
 • Công ty X đã bảo vệ được tên thương mại, nhãn hiệu, tên miền, tên công ty của mình, không bị buộc công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại.
 • Công ty X ngay lập tức tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho nhãn hiệu mà mình tạo ra và gây dựng nên.
Inter Justice - Tường pháp lý, Minh trí tuệ!
Tư vấn miễn phí
Luật sư Ngọc Bảo
Case Study khác

Đặt lịch tư vấn

Note: Vui lòng điền đầy đủ các thông tin có (*) để luật sư chúng tôi có thể tư vấn cụ thể nhất cho quý khách!
Trò chuyện với Luật Sư của chúng tôi

Inter Justice

Tường pháp lý – Minh trí tuệ
23 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Q3, TP Hồ Chí Minh
Tư vấn miễn phí