Mon – Sat: 8:30 – 18:30

Công bố sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

Dịch vụ của chúng tôi

Công bố sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật hay còn gọi là công bố hợp quy. Là một hoạt động pháp lý của doanh nghiệp trước khi đưa hàng hoá có quy chuẩn kỹ thuật ra thị trường.

I. Sản phẩm, hàng hoá thuộc diện áp dụng quy chuẩn kỹ thuật phải công bố hợp quy

 • Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 quy định: Công bố hợp quy là việc doanh nghiệp tự công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Trong mỗi ngành nghề hoạt động kinh doanh, các cơ quan nhà nước ban hành các quy chuẩn kỹ thuật, như Bộ xây dựng ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về hoạt động xây dựng, Bộ Khoa học công nghệ ban hành các quy chuẩn kỹ thuật đối với một số thiết bị điện, hay Bộ y tế ban hành các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến thực phẩm,…
 • Doanh nghiệp đưa sản phẩm, hàng hoá ra thị trường thì phải chịu trách nhiệm đối với sản phẩm, hàng hoá của mình. Vì tính chất của sản phẩm, hàng hoá thuộc diện áp dụng quy chuẩn kỹ thuật phải bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. Nên công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc.

II. Cách thức công bố hợp quy

 • Việc công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật dựa trên một trong hai trường hợp sau:
 • Kết quả chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận thực hiện;
 • Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của doanh nghiệp công bố hợp quy.

Việc thử nghiệm phục vụ đánh giá hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.

 • Đối với sản phẩm, hàng hóa được quản lý bởi nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì doanh nghiệp phải thực hiện việc đăng ký bản công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên ngành tương ứng và dấu hợp quy chỉ được sử dụng khi sản phẩm, hàng hóa đó đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Minh hoạ kiểm nghiệm sản phẩm

 • Như vậy, để công bố hợp quy thì trước hết doanh nghiệp cần xác định sản phẩm, hàng hoá của mình tương ứng với loại quy chuẩn kỹ thuật nào. Sau đó tiến hành thử nghiệm tại tổ chức thử nghiệm để đánh giá xem sản phẩm, hàng hoá của mình có phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật không. Sau khi có kết quả thử nghiệm phù hợp, doanh nghiệp có thể xem xét thực hiện thủ tục chứng nhận hợp quy tại tổ chức có chức năng chứng nhận hợp quy/ hoặc doanh nghiệp tự đánh giá hợp quy.

III. Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy

Doanh nghiệp công bố hợp quy lập 02 (hai) bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 (một) bộ nộp tới cơ quan chuyên ngành và 01 (một) bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân. Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Bản công bố hợp quy;
 • Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);
 • Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận cấp cho doanh nghiệp.

Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của doanh nghiệp, thì không phải có Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật do tổ chức chứng nhận cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận cấp, nhưng phải cung cấp các tài liệu sau:

 • Trường hợp doanh nghiệp công bố hợp quy chưa được cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;
 • Trường hợp doanh nghiệp công bố hợp quy được cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…), thì hồ sơ công bố hợp quy của doanh nghiệp phải có bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;
 • Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức thử nghiệm;
 • Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo mẫu dấu hợp quy và các tài liệu có liên quan;

Việc tự công bố hợp quy phù hợp với các doanh nghiệp đã có tiêu chuẩn hiện đại về hệ thống quản lý, còn thủ tục chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận thực hiện thì dễ thực hiện hơn.

bảo đảm chất lượng sản phẩm rất quan trọng

IV. Thời hạn xử lý hồ sơ công bố hợp quy

 • Đối với hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, cơ quan chuyên ngành ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho doanh nghiệp công bố hợp quy
 • Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hơp quy có giá trị theo giá trị của giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp hoặc có giá trị ba (03) năm kể từ ngày doanh nghiệp xác nhận báo cáo đánh giá hợp quy (đối với trường hợp doanh nghiệp tự đánh giá hợp quy);

V. Những lợi ích của công bố hợp quy đối với doanh nghiệp

Mặc dù là thủ tục bắt buộc, nhưng công bố sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật đối với doanh nghiệp có rất nhiều lợi ích như sau:

 • Tăng uy tín và thương hiệu: Việc công bố sản phẩm phù hợp quy chuẩn quy chuẩn kỹ thuật thể hiện doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa an toàn, chất lượng, đáp ứng các quy định của pháp luật. Điều này giúp tăng uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.
 • Mở rộng thị trường:Sản phẩm, hàng hóa đã được công bố hợp quy sẽ dễ dàng tiếp cận thị trường, đặc biệt là các thị trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm.
 • Tăng khả năng cạnh tranh:Việc công bố hợp quy giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh so với các đối thủ không thực hiện công bố.
 • Tăng niềm tin của khách hàng:Khi khách hàng biết sản phẩm, hàng hóa đã được công bố hợp quy, họ sẽ yên tâm và tin tưởng sử dụng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp hơn.
 • Ngoài ra, công bố hợp quy còn mang lại các lợi ích khác như: giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.

Ở khía cạnh người tiêu dùng cũng được hưởng lợi nhiều từ hoạt động cô bố hợp quy của doanh nghiệp:

 • Đảm bảo an toàn:Việc công bố hợp quy giúp người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, hàng hóa an toàn, chất lượng, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường.
 • Có thông tin chính xác về sản phẩm:Việc công bố hợp quy giúp người tiêu dùng có thông tin chính xác về sản phẩm, hàng hóa như: nguồn gốc xuất xứ, thành phần, chất lượng, hướng dẫn sử dụng,…

Vậy, hoạt động công bố sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật là một hoạt động thường ngày phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Pháp luật quy định buộc phải tuân thủ. Quý doanh nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi nếu muốn được tư vấn, giải đáp thắc mắc thêm về thủ tục công bố hợp quy.

 

Nắm rõ các quy chuẩn kỹ thuật
Xử lý nhanh
Hồ sơ cung cấp đơn giản
Gần các tổ chức thử nghiệm
Hỗ trợ công bố hợp chuẩn
Hỗ trợ tư vấn lao động
Hỗ trợ tư vấn tiêu chuẩn cơ sở
Hỗ trợ lưu tài liệu
“Mọi người đều chịu trách nhiệm với chất lượng” – W. Edwards Deming
Tư vấn miễn phí
Luật sư Ngọc Bảo
Một số vụ việc tiêu biểu

Đặt lịch tư vấn

Note: Vui lòng điền đầy đủ các thông tin có (*) để luật sư chúng tôi có thể tư vấn cụ thể nhất cho quý khách!
Trò chuyện với Luật Sư của chúng tôi

Inter Justice

Tường pháp lý – Minh trí tuệ
23 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Q3, TP Hồ Chí Minh
Tư vấn miễn phí